Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS)

Tác giả: Nguyễn Hồng Bảo Thi Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (viết tắt theo tiếng Nga là SNG và theo tiếng Anh là CIS – Commonwealth of Independent States) là tổ chức khu vực bao gồm các quốc gia thành viên cũ của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết thành lập … Continue reading Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS)