Các đàn rô-bốt và tương lai của chiến tranh

Nguồn: Paul Scharre, “Unlease the Swarm: The Future of Warfare”, War on the Rocks, 23/03/2015. Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương Kỳ 1: Công nghệ rô-bốt trong quân sự: Tự vận hành là gì? | Kỳ 2: Rô-bốt tham chiến: Ưu thế của số lượng Liệu các “bầy đàn” khí … Đọc tiếp Các đàn rô-bốt và tương lai của chiến tranh