Benjamin Franklin – “Người Mỹ đầu tiên”

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 7/5/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh                                         Franklin (1706-1790) là một chính khách, nhà ngoại giao, nhà văn, nhà khoa học và sáng chế, một trong những người uyên bác và tài năng nhất nước Mỹ thuộc địa, và là một nhân vật quan trọng trong … Continue reading Benjamin Franklin – “Người Mỹ đầu tiên”