#253 – Những đối thủ cạnh tranh ngôi vương của đồng đô la Mỹ (P1)

Nguồn: Alan Wheatley (2013). “Chapter two: The pretenders to the dollar’s crown”, Adelphi Series, 53:439, pp. 45-74. Biên dịch: Nguyễn Thị Tố Uyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp ‘Một số người sinh ra đã vĩ đại, một số người vươn tới sự vĩ đại, còn một số người bị người khác cố gán cho … Continue reading #253 – Những đối thủ cạnh tranh ngôi vương của đồng đô la Mỹ (P1)