Làm thế nào để chống lại chiến lược bầy đàn rô-bốt

Nguồn: Paul Scharre, “Counter-Swarm: A Guide to Defeating Robotic Swarms”, War on the Rocks, 23/3/2015. Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương Kỳ 1: Công nghệ rô-bốt trong quân sự: Tự vận hành là gì? | Kỳ 2: Rô-bốt tham chiến: Ưu thế của số lượng | Kỳ 3: Các đàn rô-bốt và … Continue reading Làm thế nào để chống lại chiến lược bầy đàn rô-bốt