Che Guevara – Hiệp sĩ của Cách mạng Châu Mỹ Latinh

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 14/5/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh                                         Che Guevara (1928-1967), người Argentina, là một nhà lãnh đạo cách mạng Cuba và một vị anh hùng cánh tả. Bức ảnh của ông do Alberto Korda chụp trở thành một hình ảnh biểu tượng của thế kỷ 20. … Continue reading Che Guevara – Hiệp sĩ của Cách mạng Châu Mỹ Latinh