15/05/1988: Liên Xô bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan

Nguồn: “Soviets begin withdrawal from Afghanistan,” History.com (truy cập ngày 14/5/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Ngày 15 tháng 5 năm 1988, sau hơn tám năm can thiệp quân sự vào Afghanistan để hỗ trợ chính phủ thân cộng sản, Liên Xô bắt đầu rút quân. Sự kiện này đánh dấu bước … Continue reading 15/05/1988: Liên Xô bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan