Tại sao Stalin được dựng tượng, còn Hitler thì không?

Nguồn: Peter Singer, “A Statue for Stalin?” Project Syndicate, 09/01/2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Hitler và Stalin là hai kẻ độc tài tàn nhẫn từng tiến hành những vụ thảm sát trên diện rộng. Nhưng trong khi người ta không thể hình dung ra một bức tượng Hitler ở Berlin hay ở bất cứ … Continue reading Tại sao Stalin được dựng tượng, còn Hitler thì không?