04/06/1989: Trung Quốc đàn áp biểu tình Thiên An Môn

Nguồn: “Crackdown at Tiananmen begins,” History.com (truy cập ngày 03/6/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Khi các cuộc biểu tình kêu gọi cải cách dân chủ ở Trung Quốc diễn ra đến tuần thứ bảy, chính phủ Trung Quốc đã điều động binh lính và xe tăng để giành lại Quảng trường … Đọc tiếp 04/06/1989: Trung Quốc đàn áp biểu tình Thiên An Môn