Benito Mussolini – Nhà độc tài phát xít Ý

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 12/6/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Mussolini là người thành lập nên chủ nghĩa Phát-xít và là lãnh đạo của nước Ý từ năm 1922 đến 1943. Ông đưa Ý vào liên minh với Đức và Nhật trong Thế chiến thứ hai. Benito Amilcare Andrea Mussolini … Continue reading Benito Mussolini – Nhà độc tài phát xít Ý