Hiến chương Liên Hiệp Quốc (UN Charter)

Tác giả: Chu Duy Ly Hiến chương Liên Hiệp Quốc được ký ngày 26 tháng 06 năm 1945 ở San Francisco, Hoa Kỳ, tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Tổ chức Quốc tế gồm 50 nước thành viên đầu tiên. Hiến chương có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 1945 sau khi được phê … Đọc tiếp Hiến chương Liên Hiệp Quốc (UN Charter)