Thế lưỡng nan của Mỹ đối với chế độ Pol Pot

Nguồn: Charles Parkinson, Alice Cuddy và Daniel Pye, “The Pol Pot dilemma”, Phnompenh Post, 29/5/2015. Biên dịch: Trần Anh Phúc | Hiệu đính: Phạm Thị Thoa Một kho tư liệu hơn 500.000 bức điện tín ngoại giao Mỹ từ năm 1978 do WikiLeaks công bố hôm thứ Tư bao gồm hàng trăm bức điện đã … Đọc tiếp Thế lưỡng nan của Mỹ đối với chế độ Pol Pot