Ronald Reagan – Tổng thống chấm dứt Chiến tranh Lạnh

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 19/6/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Reagan là Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ. Ông được xem là nhân vật đóng vai trò chủ chốt dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và sự chấm dứt Chiến tranh Lạnh. Reagan sinh … Continue reading Ronald Reagan – Tổng thống chấm dứt Chiến tranh Lạnh