29/06/1966: Mỹ bắt đầu ném bom Hà Nội, Hải Phòng

Nguồn: “Vietnam air war escalates,” History.com (truy cập ngày 28/6/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1966, trong cuộc Chiến tranh Việt Nam, lần đầu tiên Mỹ ném bom các trung tâm dân cư lớn của miền Bắc Việt Nam là Hà Nội và Hải Phòng, phá hủy các … Đọc tiếp 29/06/1966: Mỹ bắt đầu ném bom Hà Nội, Hải Phòng