Victoria – Quân vương trị vì lâu nhất nước Anh

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 29/6/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Victoria là vị nữ hoàng Anh trị vì lâu nhất và là người đứng đầu một đế chế rộng lớn. Bà điều hành những thay đổi lớn trong xã hội Anh. Thời kì trị vì của bà được biết … Continue reading Victoria – Quân vương trị vì lâu nhất nước Anh