Churchill – Người đưa nước Anh đi qua Thế chiến II

Tổng hợp: Phạm Hồng Anh Là một người lính, phóng viên, nhà văn, chính khách, sử gia, nhà ngoại giao và một vị lãnh đạo thế giới, Winston Churchill được nhớ đến chủ yếu trên cương vị người đã dẫn dắt nước Anh đi qua Thế chiến thứ hai. Ông nổi tiếng vì sự kiên … Continue reading Churchill – Người đưa nước Anh đi qua Thế chiến II