20/07/1969: Con người đặt chân lên mặt trăng

Nguồn: “Armstrong walks on moon,” History.com (truy cập ngày 18/7/2015). Biên dịch Nguyễn Huy Hoàng Ngày 20 tháng 7 năm 1969, lúc 10:56 đêm theo giờ EDT (tức 9:56 sáng ngày 21 tháng 7 theo giờ Hà Nội), phi hành gia người Mỹ Neil Amstrong đã truyền âm thanh từ cách trái đất khoảng 385.000 kilômét … Continue reading 20/07/1969: Con người đặt chân lên mặt trăng