Nelson Mandela – Biểu tượng chống phân biệt chủng tộc

Nguồn: 100 Leaders (truy cập ngày 23/7/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Nelson Mandela (1918-2013) đấu tranh cho sự bình đẳng và dân chủ ở Nam Phi – điều mà phần lớn công dân da màu ở đất nước này không có được kể từ khi người Châu Âu đến xâm chiếm … Continue reading Nelson Mandela – Biểu tượng chống phân biệt chủng tộc