Franklin Roosevelt – Người duy nhất đắc cử ba nhiệm kỳ tổng thống

Nguồn: 100 Leaders (truy cập ngày 26/7/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Là một luật sư, một chính khách và một tổng thống, Franklin Delano Roosevelt được nhớ đến với chính sách Kinh tế mới (New Deal) trong cuộc Đại Khủng hoảng. Cùng với sự hợp tác của Quốc hội, ông nỗ … Đọc tiếp Franklin Roosevelt – Người duy nhất đắc cử ba nhiệm kỳ tổng thống