Ngày tàn của phát xít Nhật (P4)

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành Thiên Hoàng Nhật Bản thân chinh quyết định  Sau Nagasaki, người Nhật thấp thỏm chờ xem trái bom thứ 3 sẽ rơi xuống đâu. Tình hình vô cùng nguy cấp buộc Nhật phải trả lời ngay có chấp nhận Tuyên ngôn Potsdam hay không. Ngày 9, nhà vua dự “Ngự … Continue reading Ngày tàn của phát xít Nhật (P4)