Những lí do dân phi-Do-Thái Mỹ ủng hộ quốc gia Do Thái

Nguồn: Walter Russell Mead, “The New Israel and the Old: Why Gentile Americans Back the Jewish State?”, Foreign Affairs, July/August 2008. Biên dịch: Trần Ngọc Cư Chìa khóa đích thực cho chính sách Israel của Washington là sự hậu thuẫn lâu dài và rộng lớn của công chúng Mĩ nói chung dành cho quốc gia … Continue reading Những lí do dân phi-Do-Thái Mỹ ủng hộ quốc gia Do Thái