Mổ xẻ siêu quyền lực của Tập Cận Bình

Nguồn: Roderick MacFarquhar, “China: The Superpower of Mr. Xi”, New York Review of Books, 13/08/2015.[1] Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Quá trình tập trung quyền lực của Tập Cận Bình Trong gần một trăm năm tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tổng bí thư đương nhiệm … Continue reading Mổ xẻ siêu quyền lực của Tập Cận Bình