23/09/1943: Mussolini tái lập chính quyền phát xít ở miền Bắc nước Ý

Nguồn: “Mussolini re-establishes a fascist regime in northern Italy,” History.com (truy cập ngày 22/9/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1943, Benito Mussolini, nhà độc tài bị lật đổ của nước Ý, đã thành lập một nước cộng hòa phát xít mới – dưới sự chỉ đạo của những … Continue reading 23/09/1943: Mussolini tái lập chính quyền phát xít ở miền Bắc nước Ý