Tranh chấp Anh – Argentina về quần đảo Falklands

Nguồn: “How competing claims to the Falklands/Malvinas compare“, The Economist, 15/09/2015. Biên dịch: Trần Tuấn Minh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Một trong những nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên chúc mừng Jeremy Corbyn về việc ông được bầu làm lãnh đạo Công Đảng của Anh vào ngày 12 tháng 9 là Cristina … Đọc tiếp Tranh chấp Anh – Argentina về quần đảo Falklands