Milton Friedman là ai?

Nguồn: Paul Krugman, “Who Was Milton Friedman?”, New York Review of Books, Bộ 54, Số 2, 15/02/2007. Biên dịch: Trương Trí Vĩnh và toà soạn Thời Đại Mới Lời toà soạn:  Milton Friedman (sinh năm 1912, Nobel 1976), người Mỹ, một trong những nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất trong nửa sau của thế kỷ … Continue reading Milton Friedman là ai?