Vụ án Dreyfus là gì?

Nguồn: “What was the Dreyfus affair?”, History.com (truy cập ngày 17/10/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang Vụ án Dreyfus là một vụ bê bối đã làm chấn động nước Pháp vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi một đại úy pháo binh gốc Do Thái trong quân đội … Continue reading Vụ án Dreyfus là gì?