Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1)

Tác giả: Đặng Hoàng Xa “Mọi sự đều sẽ hết, nhưng người Do Thái thì không. Tất cả các thế lực khác sẽ qua đi, nhưng Họ vẫn còn. Bí mật trong sự bất tử của Họ là gì?” – Văn hào Mark Twain Người Do Thái trên vùng đất Israel (Canaan) Sự ra đời … Đọc tiếp Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1)