Tên gọi Washington, Đặc khu Columbia có từ đâu?

Nguồn: “How did Washington, D.C., get its name?”, History.com (truy cập ngày 26/10/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang Trước khi Washington, Đặc khu Columbia (Washington, D.C.) trở thành thủ đô của Mỹ vào năm 1800, Quốc Hội đã phải họp ở nhiều địa điểm khác nhau, tiêu biểu như các thành phố … Đọc tiếp Tên gọi Washington, Đặc khu Columbia có từ đâu?