03/11/1941: Nhật quyết định tấn công Trân Châu Cảng

Nguồn: “The order is given: Bomb Pearl Harbor,” History.com (truy cập ngày 02/11/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1941, Hạm đội Liên hợp Nhật Bản đã nhận được Lệnh tối mật số 1: Trong thời gian 34 ngày (đến mùng 7 tháng 12), căn cứ quân sự Trân … Đọc tiếp 03/11/1941: Nhật quyết định tấn công Trân Châu Cảng