Tên gọi “Thế Chiến I” và “Thế Chiến II” có từ bao giờ?

Nguồn: “Were they always called World War I and World War II?”, History.com (truy cập ngày 3/11/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang Không phải ngay từ đầu hai cuộc chiến tranh thế giới đã được gọi là “Thế Chiến I” (World War I) và “Thế Chiến II” (World War II), hay “Chiến … Đọc tiếp Tên gọi “Thế Chiến I” và “Thế Chiến II” có từ bao giờ?