Vai trò của Stalin trong Chiến tranh Triều Tiên

Tổng hợp: Nguyễn Hải Hoành Trước đây sách báo các nước đưa ra những tư liệu khác nhau, thậm chí trái ngược về cuộc chiến tranh Triều Tiên. Đầu thập kỷ 1990, Nga công bố các bài phỏng vấn một số nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tỵ nạn tại Liên Xô cũ và giải mật … Đọc tiếp Vai trò của Stalin trong Chiến tranh Triều Tiên