07/11/1917: Cách mạng tháng Mười Nga thành công

Nguồn: “Bolsheviks revolt in Russia,” History.com (truy cập ngày 06/11/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1917, dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo Đảng Bolshevik Vladimir Lenin, các nhà cách mạng cánh tả đã phát động một cuộc đảo chính không đổ máu để lật đổ Chính … Continue reading 07/11/1917: Cách mạng tháng Mười Nga thành công