Người Hồi giáo Sunni và Shia khác nhau ở chỗ nào?

Nguồn: “What is the difference between Sunni and Shia Muslims?”, The Economist, 28/05/2013. Biên dịch: Vũ Hồng Trang Các cuộc xung đột giữa hai giáo phái lớn của đạo Hồi, dòng Sunni và dòng Shia, diễn ra trên khắp thế giới Hồi giáo. Tại Trung Đông, sự kết hợp mạnh mẽ giữa tôn giáo và chính … Continue reading Người Hồi giáo Sunni và Shia khác nhau ở chỗ nào?