21/11/1970: Quân đội Hoa Kỳ tập kích Trại tù Sơn Tây

Nguồn: “U.S. force raids Son Tay prison camp,” History.com (truy cập ngày 20/11/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1970, một lực lượng gồm 56 lính đặc nhiệm, 92 phi công, và 29 máy bay của Lục quân và Không quân Hoa Kỳ do Đại tá Arthur D. “Bull” … Continue reading 21/11/1970: Quân đội Hoa Kỳ tập kích Trại tù Sơn Tây