Vì sao nhà nước Somaliland chưa được công nhận?

Nguồn: “Why Somaliland is not a recognised state”, The Economist, 01/11/2015. Biên dịch: Vũ Hồng Trang – Nguyễn Thùy Dương | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Somaliland, một dải đất hẹp có người Somali sinh sống nằm ở bờ nam của vịnh Aden, sở hữu gần như đầy đủ mọi yếu tố để trở thành … Đọc tiếp Vì sao nhà nước Somaliland chưa được công nhận?