Sự du nhập của Phật giáo vào nước ta và ảnh hưởng của nó trong TK 10 -14

Tác giả: Lê Tuấn Huy Phật giáo là một trào lưu triết học – tôn giáo xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6 TCN ở bắc Ấn Độ. Người sáng lập ra hệ thống triết học – tôn giáo này là Tất Đạt Đa (Siddhatha), thái tử của vua Tịnh Phạn (Suddhodana) thuộc … Continue reading Sự du nhập của Phật giáo vào nước ta và ảnh hưởng của nó trong TK 10 -14