29/11/1947: Liên Hợp Quốc bỏ phiếu phân vùng Palestine

Nguồn: “U.N. votes for partition of Palestine,” History.com (truy cập ngày 28/11/2015). Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1947, bất chấp sự phản đối từ phía các nước Ả-rập, Liên Hợp Quốc đã tiến hành bỏ phiếu về việc phân vùng Palestine và thành lập một nhà nước Do Thái độc lập. … Continue reading 29/11/1947: Liên Hợp Quốc bỏ phiếu phân vùng Palestine