Điều gì đang đẩy các công ty Nhật ra khỏi Trung Quốc?

Nguồn: Rumi Aoyama, “What’s pushing Japanese firms out of China?,” East Asia Forum, 21/10/2015. Biên dịch: Đặng Tấn Phước | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Đầu năm 2015, các công ty Nhật là Panasonic và Toshiba tuyên bố họ sẽ dừng sản xuất tivi ở Trung Quốc.  Khi Nhật tiếp tục giảm đầu tư ở … Đọc tiếp Điều gì đang đẩy các công ty Nhật ra khỏi Trung Quốc?