Nguồn gốc Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ

Nguồn: Melanie Mayne, “The Origin Of The American Democratic Party”, TodayIfindout.com, 29/03/2013. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Dù rằng hiện tại Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa Mỹ có vẻ như cực kỳ đối lập, nhưng nguồn gốc của hai đảng này thì không như vậy. Thực … Continue reading Nguồn gốc Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ