Tên gọi New Zealand có từ đâu?

Nguồn: “What’s new about New Zealand?”, History.com (truy cập ngày 17/12/2015). Biên dịch: Lê Hoàng Giang Ngày nay, nhiều người đã biết rằng những nơi như New York và New London được đặt tên theo các địa danh ở Anh, nhưng còn New Zealand thì sao? Vùng Zealand gốc là ở đâu vậy? Để có … Đọc tiếp Tên gọi New Zealand có từ đâu?