Bài học từ trận Trân Châu Cảng cho nước Mỹ ngày nay

Nguồn: Catherine Putz, “The Lessons of Pearl Harbor: Fear Itself, Then and Now”, The Diplomat, 08/12/2015. Biên dịch: Trần Quốc Nam | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Ngày 07 tháng 12 năm 1941, Đế quốc Nhật tung ra một cuộc tấn công bất ngờ vào lực lượng hải quân Hoa Kỳ đồn trú tại Hawaii. … Continue reading Bài học từ trận Trân Châu Cảng cho nước Mỹ ngày nay