Nhật đầu hàng: Vì Stalin, không phải bom nguyên tử (P1)

Nguồn: Ward Wilson, “The Bomb Didn’t Beat Japan… Stalin Did”, Foreign Policy, 30/5/2013. Biên dịch: Lê Hoàng Giang Phải chăng 70 năm chính sách về vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ đã dựa trên một lời nói dối? Việc Hoa Kỳ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nhật Bản trong Thế Chiến … Continue reading Nhật đầu hàng: Vì Stalin, không phải bom nguyên tử (P1)