Tại sao Thủ tướng Canada đề nghị Giáo Hoàng xin lỗi?

Nguồn: “Why Trudeau wants the pope to make an apology”, The Economist, 04/01/2016. Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Trong hơn một thế kỷ, chính phủ Canada đã vận hành một hệ thống các trường nội trú cho trẻ em người thổ dân, tách chúng khỏi cha mẹ – bằng vũ lực nếu cần – … Continue reading Tại sao Thủ tướng Canada đề nghị Giáo Hoàng xin lỗi?