8 lý do Đế chế Tây La Mã sụp đổ

Nguồn: “8 Reasons Why Rome Fell”, History.com, 14/01/2014. Biên dịch: Đậu Thế Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Vào cuối thế kỷ thứ IV, Đế quốc Tây La Mã sụp đổ sau gần 500 năm thống trị như một siêu cường hùng mạnh nhất thế giới. Theo các sử gia, kết quả này là … Đọc tiếp 8 lý do Đế chế Tây La Mã sụp đổ