Nguyên nhân dẫn tới Chiến tranh Ba mươi năm là gì?

Nguồn:  “What happened in the Thirty Years War?”, The Economist, 13/01/2016. Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Căng thẳng ở Trung Đông giữa Saudi Arabia (do nhà Saud dòng Sunni cai trị) và Iran (lãnh đạo phe Shia) đã khiến nhiều nhà bình luận so sánh tình trạng này với cuộc Chiến tranh Ba mươi … Continue reading Nguyên nhân dẫn tới Chiến tranh Ba mươi năm là gì?