Thảm họa nhân tạo xưa và nay: Từ Stalin tới Chavez

Nguồn: Ricardo Hausmann, “Stopping Venezuela’s Harvest of Sorrow“, Project Syndicate, 29/12/2015. Biên dịch: Lê Thị Hiền Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Hai năm trước, các cuộc biểu tình của công chúng đã nổ ra ở cả Kyiv (Ukraine) và Caracas (Venezuela). Trong khi Cách mạng Nhân phẩm ở Ukraine nhanh chóng giành được … Continue reading Thảm họa nhân tạo xưa và nay: Từ Stalin tới Chavez