Các cuộc chiến ở Trung Đông có phải là về tôn giáo?

Nguồn: Ian Buruma, “Carpet Bombing History in America”, Project Syndicate,  08/01/2016. Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Ted Cruz, một trong những ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ, mới đây phát biểu rằng giải pháp của ông đối với những bất ổn ở Trung Đông là “rải … Đọc tiếp Các cuộc chiến ở Trung Đông có phải là về tôn giáo?