20/01/1981: Khủng hoảng con tin Iran chấm dứt

Nguồn: “Iran Hostage Crisis ends,” History.com (truy cập ngày 19/01/2015). Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1981, ít phút sau khi Ronald Reagan nhậm chức tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ (ngày 20 tháng 1 theo giờ địa phương), 52 con tin người Mỹ bị giam giữ tại Đại sứ quán … Continue reading 20/01/1981: Khủng hoảng con tin Iran chấm dứt