Lào bầu lãnh đạo mới theo hướng nghiêng về Việt Nam

Nguồn: “Selection of New National Leaders in Laos Indicates Tilt to Vietnam”, RFA, 22/01/2016. Biên dịch: Phan Nguyên Với việc bầu lên dàn lãnh đạo quốc gia mới và bắt giữ một số lãnh đạo cũ, Lào dường như đang củng cố mối quan hệ với Việt Nam trong khi cố gắng đẩy lùi nỗ … Continue reading Lào bầu lãnh đạo mới theo hướng nghiêng về Việt Nam