Putin cáo buộc Lenin đặt “bom hẹn giờ” lên Nga

Nguồn: “Vladimir Putin accuses Lenin of placing a ‘time bomb’ under Russia”, The Guardian, 25/01/2016. Biên dịch: Phạm Phan Hồng Anh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Tổng thống Nga phê phán chủ nghĩa liên bang của nhà cách mạng đã làm Liên Xô tan rã và tạo ra căng thẳng về mặt sắc tộc … Continue reading Putin cáo buộc Lenin đặt “bom hẹn giờ” lên Nga